AXO Filtertechniek
Micronfilter

Waarom olienevel filtratie?

Olienevel, koelemulsienevel, dampen en stoom ontstaan vaak bij bewerkingsmachines en vormen een risico voor de gezondheid van uw medewerkers.
Naast de bekende gezondheidsrisico’s slaat deze fijne mist ook neer op vloeren en trappen en crëeren zo gevaarlijk gladde oppervlakten. 
Ook kan fijne olienevel op elektronische componenten neerslaan en stilstand en defecten veroorzake
n . 

De KUBE olienevelfilter voorkomt deze risico's en beperkt het onderhoud tot een minimum met ons slimme multi-filterstadia ontwerp.


Olienevel, koelemulsienevel en rookdeeltjes tijdens productieprocessen 

 Zoals lasrook ontstaat bij las- en snijwerkzaamheden en het inademen van deze lasdampen een direct risico kan vormen voor de gezondheid van uw medewerkers, geld dit ook voor het werken met metaalbewerkingsvloeistoffen. Deze vloeistoffen worden gebruikt om gereedschappen, machines en producten mee te smeren en koelen. 

Metaalbewerkingsvloeistoffen zorgen er voor dat gereedschappen waarmee producten worden bewerkt, niet oververhit raken, de producten beschermen en de spanen afvoeren. Door de druk waarmee koelvloeistoffen op het product worden gespoten en de hoge snelheden waar het gereedschap mee draait, ontstaat olienevel of koelemulsienevel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan boren en frezen.

Deze zeer fijne druppeltjes olie komen in de lucht terecht en kunnen veel schade aanrichten aan machines en negatieve effecten op de gezondheid en productiviteit van uw medewerkers veroorzaken. Door het neerslaan van de olie in luchtleidingen en op vloeren en trappen kunnen zelfs (brand)gevaarlijke situaties ontstaan.

Tijdens de bewerking van metalen kunnen zeer hoge temperaturen ontstaan waardoor de olie, koelemulsie en/of het product verbrand en niet alleen olienevel, maar ook dampen en rookdeeltjes vrijkomen. 

Gezondheidsrisico's 

Als vrijgekomen nevel niet wordt gefilterd kan dit risico's met zich meebrengen. Los van het feit dat olienevel schadelijk kan zijn voor uw metaalbewerkingsmachines, brandgevaarlijk kan zijn en de groei van bacteriën en schimmels bevorderd, kunnen er verschillende gezondheidsklachten ontstaan. 

Door inademing van de nevel en rookdeeltjes kunnen klachten ontstaan aan de luchtwegen zoals keel, neus en longen. Het neerslaan van deeltjes op de huid kan hardnekkige jeuk en uitslag veroorzaken. Op de lange termijn kunnen deze deeltjes zelfs kankerverwekkend zijn.

Industriële filtratie van oliemist, koelemulsienevel en rookdeeltjes 

 De KUBE olienevelfilters kunnen de vrijgekomen fijne deeltjes uit de luchtstroom filteren en schone lucht direct de fabriekshal terug in blazen. Alle afgevangen vloeistof gaat via de olieretourslang weer terug de machine in of wordt separaat opgevangen. 

Vaste deeltjes worden gefilterd door het multi stadium filtratiesysteem en kunnen onder andere via de uitwasbare filters uit de KUBE worden verwijderd. Een filterindicator geeft aan wanneer de filters verzadigd raken.

Een eenvoudige oplossing om uw productieruimten schoon en veilig te houden. Uw medewerkers en uw machines hebben geen last meer van schadelijke olieneveldeeltjes. Uw bedrijf voldoet hiermee aan de laatste Arbo eisen en de MAC-waarden, oftewel limietwaarden voor olienevel in de lucht. Als u advies nodig heeft, denken onze technische adviseurs graag met u mee!

De voordelen van de KUBE olienevel afzuigers:
Vraag ons ook naar de voordelen van onze MICROIL nevelfilters!

Met de MICROIL nevelfilters wordt de verneveling uit de bewerkingsmachine gezogen en uit de luchtstroom gefilterd. Als de deuren van de bewerkingsmachine worden geopend wordt hiermee voorkomen dat deze schadelijke nevel niet wordt ingeademd, geen allergische reacties veroorzaken en de werkruimte niet wordt vervuild. Plakkerige vloeren en ramen zijn daarmee verleden tijd.

Nadat de nevel uit de lucht is gefilterd volgt nog een nafiltering met het ingebouwde rookfilter tegen fijne metaalstoffen en rook. Alle afgevangen koelemulsie en/of olie wordt via de retourslang separaat opgevangen.

Grootste voordeel van het MICROIL filtersysteem is het gemak in onderhoud. Alleen het rookfilter wordt vervangen. Zonder gereedschap, met een simpel klik-systeem is de vervanging in enkele minuten gedaan!

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn